Χρυσή Βίζα - Golden Visa

Χρυσή Βίζα - Golden Visa

Η Ελλάδα έχει ένα πρόγραμμα βίζας επενδυτών, γνωστό και ως "χρυσή βίζα". Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να κάνετε αίτηση για βίζα μέχρι την ελληνική υπηκοότητα κάνοντας μια σημαντική επένδυση στην Ελλάδα και πληρώντας ορισμένα κριτήρια. Είναι ένας τύπος βίζας από τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν 8 μέλη της οικογένειάς σας.

Δυνατότητες του προγράμματος Golden Visa στην Ελλάδας:

1. Ποσό Επένδυσης: Πρέπει να επενδύσετε ένα συγκεκριμένο ποσό στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος golden visa. Επί του παρόντος, απαιτείται ενεργό ποσό επένδυσης 250.000 ευρώ. Αυτό το ποσό μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και ενδέχεται να βρεθούν διαφορετικές επενδυτικές επιλογές. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν επιλογές όπως η επένδυση σε ακίνητα, η έναρξη μιας επιχείρησης ή η αγορά κρατικών ομολόγων.

2. Ελάχιστη περίοδος επένδυσης: Το πρόγραμμα Golden Visa συνήθως απαιτεί από εσάς να προστατεύσετε την επένδυσή σας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσετε την επένδυσή σας ή να εργαστείτε σε ένα συγκεκριμένο έργο.

3. Πηγή εισοδήματος και έλεγχοι υγείας: Ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις εισοδήματος και υγειονομικοί έλεγχοι για το πρόγραμμα χρυσής βίζας για την Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει τις αξιολογήσεις που έγιναν για τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης και της υγείας του επενδυτή.

4. Αίτηση για Ιθαγένεια: Μπορεί να μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ελληνική υπηκοότητα αφού διαμένετε στην Ελλάδα για ορισμένο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος Golden visa. Αυτή η περίοδος και άλλες απαιτήσεις εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Ως YANGROUP, σας βοηθάμε να αποκτήσετε βίζα το συντομότερο δυνατό με τις σωστές κινήσεις για τη χρυσή βίζα.