Οικογενειακή επανένωση και Visa οικογένειας και φίλων στην Ελλάδα

Οικογενειακή επανένωση και Visa οικογένειας και φίλων στην Ελλάδα

Βίζα για οικογενειακή επανένωση και επίσκεψη σε οικογένεια και φίλους στην Ελλάδα

Υπάρχουν ειδικοί τύποι βίζας για όσους θέλουν να λάβουν βίζα για οικογενειακή επανένωση ή για επίσκεψη στην οικογένεια και τους φίλους τους στην Ελλάδα.

Βίζα οικογενειακής επανένωσης

  • Η βίζα οικογενειακής επανένωσης εκδίδεται σε άτομα που θέλουν να ζήσουν μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους στην Ελλάδα. Ο αιτών πρέπει να έχει μέλος της οικογένειας στην Ελλάδα.
  • Η διαδικασία αίτησης θα πρέπει γενικά να υποστηρίζεται από έγγραφα που δείχνουν οικογενειακές σχέσεις.

Βίζα επίσκεψης οικογένειας και φίλου

  • Είναι ένας ειδικός τύπος βίζας για όσους θέλουν να λάβουν βίζα για να επισκεφτούν την οικογένεια ή τους φίλους τους στην Ελλάδα. Είναι μια βραχυπρόθεσμη βίζα για σκοπούς επίσκεψης.
  • Συνήθως θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια επιστολή πρόσκλησης που να αναφέρει τον σκοπό της επίσκεψης ή έγγραφα που δείχνουν οικογενειακούς δεσμούς.

Αίτηση και έγγραφα

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται συνήθως μέσω των αρμόδιων φορέων της Ελλάδας ή της Πρεσβείας/Προξενείου.
  • Τα έγγραφα και η διαδικασία που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για βίζα οικογενειακής επανένωσης ή επίσκεψης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της βίζας.

Βασικά σημεία

  • Για αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση ή επίσκεψη για βίζα, τα έγγραφα πρέπει να είναι ακριβή και πλήρη.
  • Είναι σημαντικό η διαδικασία υποβολής αίτησης να ολοκληρωθεί έγκαιρα.