Ελλάδα Transit Visa

Ελλάδα Transit Visa

Βίζα διέλευσης για την Ελλάδα

Οι επιβάτες που θέλουν μόνο διέλευση προς την Ελλάδα ενδέχεται να απαιτήσουν βίζα διέλευσης. Αυτή η βίζα σάς επιτρέπει να μείνετε προσωρινά ενώ περνάτε από την Ελλάδα σε άλλη χώρα.

Αίτηση θεώρησης διέλευσης

  • Για βίζα διέλευσης, απαιτούνται συνήθως έγγραφα, όπως η βίζα της χώρας ταξιδιού και τα σχέδια πτήσεων.
  • Η διαδρομή πτήσης και ο χρόνος διέλευσης είναι σημαντικοί παράγοντες σε αυτόν τον τύπο βίζας.

Διαδικασία αίτησης και έγγραφα

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των αρμόδιων φορέων της Ελλάδας ή της Πρεσβείας/Προξενείου.
  • Τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έγγραφα που δείχνουν τον σκοπό διέλευσης πρέπει να υποβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για βίζα διέλευσης.

Βασικά σημεία

  • Η βίζα διέλευσης ισχύει μόνο για προσωρινή μεταφορά και παρέχει άδεια εισόδου στη χώρα.
  • Ένα συγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ο σκοπός της προσωρινής διαμονής πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση θεώρησης διέλευσης.